حریم خصوصی


سیاست ما در اپینیک بر مبنای حفظ حریم خصوصی کاربران می باشد، حریم خصوصی کاربران برای ما بسیار ارزشمند است و برای روشن شدن این حریم خصوصی بین ما و کاربران توافق نامه زیر تنظیم شده است:

 

اطلاعات کاربران در سیستم به دو صورت در اختیار ما قرار می گیرد، روش اول از طریق وب استور اپینیک و روش دوم از طریق برنامه همراه اپینیک می باشد علاوه بر این دو روش رایانامه شما نیز هنگام ثبت نام در سیستم به صورت خصوصی در اختیار ما قرار می گیرد و شاید در آینده خبرنامه هایی از روند پیشرفت پروژه برای شما ارسال گردد.

 

ما چه اطلاعاتی را از طریق وب استور اپینیک جمع آوری می کنیم؟

زمانی که شما از هر سرویسی بازدید می نمایید اطلاعاتی معینی از شما به صورت خودکار جمع آوری می شود، اپینیک نیز از این قاعده مستثنی نیست. اطلاعاتی که ما از طریق وب استور اپینیک از شما جمع آوری می کنیم عبارتند از:

  1. آدرس آی پی رایانه شما.
  2. آدرس اینترنتی وب سایتی که از طریق آن وارد سرویس ما شده اید.
  3. نام و نسخه سیستم عامل رایانه شما.
  4. تاریخ و مدت زمانی که شما در سرویس سپری می کنید.

 

ما چه اطلاعاتی را از طریق برنامه همراه اپینیک جمع آوری می کنیم؟

علاوه بر اطلاعات فوق اطلاعاتی دیگر نیز از طریق برنامه همراه اپینیک در اختیار ما قرار می گیرد. لازم به ذکر است که این اطلاعات، هم از کاربران رسمی سرویس و هم از کاربران مهمان جمع آوری می شود. اطلاعاتی که ما از طریق برنامه همراه اپینیک از شما جمع آوری می کنیم عبارتند از:

  1. نوع و برند سازنده دستگاه شما.
  2. چگالی صفحه دستگاه شما.
  3. اپراتور دستگاه شما.
  4. زبان پیش فرض دستگاه شما.
  5. نسخه آندروید نصب شده برروی دستگاه شما.
  6. امضای الکترونیک دستگاه شما.

 

جمع آوری کلیه اطلاعات فوق الذکر تنها جنبه آماری داشته و اپینیک تعهد می دهد که این اطلاعات را به هیچ وجه در اختیار هیچ گونه نهاد و یا سازمانی قرار ندهد.